Par DrClub

"DrClub" mērķis: apkopot un pētīt informāciju par Latvijas Doktora grādu ieguvējiem

Apkopojot datus par 2009 un 2010 gadu redzam, ka:
Tikai 40% no doktorantūras studentiem iegūst Doktora grādu
Tikai 60% no Doktora grāda ieguvējiem turpina savu karjeru zinātniskā vai akadēmiskā vidē
Vidēji Doktora grādu iegūst 6 (0-27) studiju gados
Vidējais vecums: 38 (23-65) gadi
61% beidzēju ir sievietes; 39% vīrieši
Vidēji darbam ir 170 (36-434) lappaspuses
14% darbu raksta citā Eiropas savienības valodā
2010./2011. ak.g. Latvijas augstskolās Akadēmiskais personāls pamatdarbā ar Dr. grādu pret Akadēmisko personālu sastāda 39%

Latvijas augstskolu reitings (Latvijas Avīze)
2010 - http://www.lu.lv/zinas/t/2886/
2011 - http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=314680:augstskolu-vrtana-uzkurina-kaislbas&Itemid=145
2012 - http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=346801:latvijas-augstskolu-vrtjums&catid=127&Itemid=149

Pēdējo 10 gadu laikā Latvijas mācību iestādēs ir iegūti nedaudz vairāk par 1000 Doktora grādiem
2010. gadā Doktora grādu ieguva 176, 2009. gadā 133 personas
Latvijā ir ~ 7000 Doktori un ~ 2500 doktorantu
Vecums nav šķērslis grāda iegūšanai: Jāzeps Eiduss 1996. gadā Habilitēto fizikas Doktoru grādu iegūst 80 gadu vecumā
Redzot, ka nav esošs resurss, kurš efektīvi pārstāvētu Doktoru (sabiedrības domas noteicošo personu) intereses un iesaistot līdzīgi domājošus, tika radīts DrClub

Kā tuvākie DrClub darbības mērķi ir nosprausti:
• Popularizēt izglītības nozīmi līdz tiek iegūts Doktora zinātniskais grāds
• Veikt pētījumus saistībā ar Doktoru vēsturi un konkurētspēju Latvijā
• Veidot rakstu krājumus, zinātniskas konferences, izstādes ar Doktoru jautājumiem saistītām tēmām