„DrClub” viedoklis par divu ESF doktorantūras atbalsta stipendiju piešķiršanas likumību

Līdz ar izskanējušo informāciju par iespējamām nelikumībām saistībā ar divu līdzīgu stipendiju piešķiršanu vienai personai*, gribam atgādināt, ka iepriekš Izglītības un Zinātnes ministrijas (IZM) pārraudzībā ir bijuši divi līdzīga satura izsludināti projekti. Līdz ar to būtu noderīgi izvērtēt abu projektu attiecības, kā arī līgumu nianses starp jau esošā līguma un jaunā līguma apvienojuma iespējām.
Tā kā Daugavpils Universitātei ir bijusi līdzīga prakse, piešķirot studējošam stipendiju, kas jau iepriekš ir saņēmis līdzīgu atbalsta veidu citā mācību iestādē un citā nozarē, DrClub, sazinoties ar Eridianu Oļehnoviču (atbildīgo personu šī jautājuma ietvaros), ir pārliecība, ka jautājums ir ticis risināts pēc labākās prakses – konsultācija ir bijusi pie augstāk esošas izsludinātā projekta atbildīgās personas. Tikai pēc tam ir ticis pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanas likumību, kas norāda uz pareizas darbības veikšanu.
Šī jautājuma sakarā nākas secināt, ka ne visās mācību iestādes, kas realizē šī atbalsta izlietojumu, ir publiski pieejams visu stipendiātu saraksts.
Tā kā IZM, kurai ir dati par visu stipendiju saņēmušo personu loku, nav publiskojusi visu ieguvēju atšifrējumu, tas var radīt situāciju, ka līdzīgs gadījums, kur persona ir saņēmusi vairākus atbalsta veidus, ir jau noticis. Iespējams līdz šim tas nav ticis pamanīts, ja vien pati mācību iestāde stipendijas piešķiršanas līgumā nav minējusi, ka personai jāmin par iepriekš iegūtiem atbalsta veidiem, kas var būt kā atteikums stipendijas izskatīšanai.