Saistībā ar 11.Saeimas vēlēšanām DrClub ievieš „Izglītības koeficientu” (IK)

Tuvojoties 11.Saeimas vēlēšanām un apkopojot informāciju par deputātu kandidātu izglītību, nākas secināt, ka CVK statistikā tiek atspoguļots vai personai ir augstākā, vidējā vai pamat izglītība.
Novērtējot izglītības līmeņa nozīmi, tiek ieviests „Izglītības koeficienta” rādītājs.
Katram no augstākās izglītības līmeņiem tiek piešķirts punktu skaits: Doktora-3, Maģistra-2, augstākai izglītībai vai Bakalaura grādam 1. Vidusskolas/Profesionālās skolas beidzējam tiek piešķirti 0 punkti. Pamatskolas beidzējiem -1.
Habilitētie Doktori, Goda Doktori un zinātņu kandidāti tiek pielīdzināti Doktora līmenim.
Maģistra grāda līmenim tiek pielīdzinātas pabeigtas doktorantūras studijas, bet vēl neiegūts Doktora grāds. Ja personai ir vairāki Maģistra grādi, tas nepalielina punktu skaitu vairāk par 2. Koledžas iegūts diploms tiek vērtēts ar 1 punktu.
Apkopojot kandidātu saraksta iegūto punktu skaitu un dalot uz personu skaitu, rodas Izglītības koeficienta līmenis, kas norāda cik izglītota ir attiecīgais saraksts.
Tabulas veidotājs secina, ka vairākas personas uzrāda citu izglītības līmeni nekā viņam ir, tādēļ veidotājs ir mainījis datus. Tabulās tas tiek īpaši atzīmēts.

10.Saeimā, kaut arī bez 100 ievēlētām personām rotējušas vēl 18 personas, tomēr koeficients ir palicis nemainīgs – 1,5.

10.Saeimā ir bijuši 15 Doktori.
Tabulās tiks norādīts vai persona pašreiz ir 10.Saeimas deputāts. Tiek norādīti arī dati, ja persona iepriekš ir darbojusies kā Saeimas deputāta palīgs. Tabulas veidotājs uzskata, ka tādejādi personai ir lielāka izpratne un pieredze par likumdošanas procesu.
Tiks norādīts arī pirms cik gadiem ir iegūta pēdējā izglītība, ar mērķi aicināt turpināt izglītoties un iegūt nākošo līmeņa izglītību.
Tā kā tiek runāts par iespējami jaunu cilvēku iesaisti politikā, tad atsevišķi izdalīta iedaļa personu vecumam.
---
10.Saeimā ievēlēto un esošo deputātu izglītības līmeņa tabula (2011.08.10)