Valsts universitāšu un augstskolu rektoru 2011. gada atalgojums

Dzirdot pēdējā laika diskusijas par rektoru atalgojumu, esam izveidojuši pārskatāmu informāciju ne tikai par kopējiem personas ieņēmumiem konkrētā mācību iestādē, bet arī studentu skaitu, kur redzama situācija, kuras ir "dārgākās" studijas.

Bez minētiem ienākumiem personas ir saņēmušas arī cita veida ienākumus, kas gala rezultātā sastāda kopējo ieņēmumu daudzumu.

Tabula