2013. gadā Latvijā aizstāvēti vairāk par 44 doktora grādiem kā iepriekš


2013. gadā Latvijas augstākās izglītības iestādēs 310 personas aizstāvēja doktora zinātnisko grādu, kas ir par 44 personām vairāk kā iepriekšējā gadā.
Datu apkopojums veikts uzskaitot izdevumos „Latvijas Vēstnesis” un „Zinātnes Vēstnesis” publicētos sludinājumus kalendārā gada ietvaros.