2022. gadā Latvijā aizstāvēti 158 zinātniskie doktora grādi

 Apkopojuma TABULA

Sākot no 2011. gada 24. februāra DrClub.lv mājas lapā tiek publicēti dažādi ar doktora grādu saistīti pētījumi.

Kā neatņemama sastāvdaļa ir ikgadējais doktoru beidzēju uzskaitījums pēc mācību iestādes, programmas un gada.

Šāda veida informācija palīdz analizēt uzņemto studentu skaita un absolventu proporcijas.

Pašreiz Latvijā, salīdzināt ar citām valstīm, ir kritiski maz doktoru beidzēju skaits.

“Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” nosaka 

16.5. vismaz divas nedēļas pirms promocijas darba aizstāvēšanas izziņo par to oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un "Zinātnes Vēstnesis". Reizē ar izziņošanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā;

https://likumi.lv/ta/id/124787#p16 

2022. gadā no 158 aizstāvētiem darbiem:

25 gadījumos paziņojums par aizstāvēšanu ir bijis tikai “Latvijas Vēstnesī”. "Zinātnes Vēstnesis” nav bijusi pieejama nekāda informācija ne par aizstāvēšanu, ne par rezultātu.

57 gadījumos "Zinātnes Vēstnesis” ir informējis par balsošanas rezultātu.

17 gadījumos balsošanas rezultāti "Zinātnes Vēstnesis” ir bijusi vienīgā informācija par aizstāvētu darbu, jo sākotnēji nav bijusi informācija, ka darbs tiks aizstāvēts.

Latvijas aizstāvēto beidzēju apkopojuma tabula (2008-2011) pieejama: 

http://www.drclub.lv/2011/07/doktoru-skaits-pieaug.html 

Noteikumi par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm nosaka, ka Latvijā ir 364 zinātņu apakšnozares:

https://likumi.lv/ta/id/335928-noteikumi-par-latvijas-zinatnes-nozaru-grupam-zinatnes-nozarem-un-apaksnozarem

Apkopojuma tabula:

https://files.inbox.lv/shared/file/f4735f95f3531400623f3a5da279bf6aa97c1cde