Apkopota informācija no izdevuma „Latvijā aizstāvētās doktora disertācijas (1923-1944)”

22 gadu laikā tika aizstāvētas 188 Doktora disertācijas, no 1 līdz 19 aizstāvēšanām gadā.
18 nozarēs. Visvairāk medicīnā (50), vismazāk vēsturē (1).
83% (157 gab.) no grādu ieguvējiem bija mācībspēki. Mācībspēku vidū figurē 12 amata nosaukumi.
No visiem beidzējiem tikai 3% (6 gab.) bija sievietes.
No visām minētām personām pēdējā ir mirusi 8 gadus atpakaļ (2003 gadā).
Kaut arī nav pilnīgu datu par 5 personām, tomēr varam novērot, ka:
Uzskaitītās personas ir dzīvojušas vidēji 72 gadus (no 25-100 gadiem).
Doktora grāds vidēji ir iegūts 43 gadu vecumā (no 28-69 gadiem).
Doktora grāds personām bijis vidēji 29 gadus (no 1-63 gadiem).