Izveidots LU Doktoru ceremonijas apbalvoto personu saraksts (2009-2011)


Tabula

Secinājumi:
* 2011 gadā piedalās gandrīz 2x lielāks skaits kā iepriekšējās 2 reizēs
* Visvairāk tiek pārstāvēti Pedagoģijas Doktori
* No 21 nozarēm, sešās ir tikai 1 pārstāvis
* Ceremonijā piedalās pat pirms 12 gadiem iegūta Doktora grāda pārstāve

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs