2018. gadā Latvijā aizstāvēti 122 zinātņu doktoru grādi


2018. gadā Latvijā tika aizstāvēti 122 zinātņu doktoru grādi, tomēr trešo gadu pēc kārtas to skaits samazinās.
No Latvijas 16 augstākajām izglītības iestādēm, kam ir piešķirtas tiesības izsniegt valsts atzītus zinātņu doktora grādus 5 mācību iestādēs kalendārā gada laikā neviens nav beidzis.
No 67 iespējamiem piešķiramiem grādiem 6 vēl nekad nav piešķirti.
23 (1/3 daļa) grādi gada laikā nevienam nav piešķirti.
Pēdējo 3 gadu laikā neviens Latvijā nav aizstāvējis ģeoloģijas vai teoloģijas un reliģiju zinātņu grādu. Divu gadu laikā neviens nav aizstāvējis grādus – arhitektūrā, vēsturē, filozofijā, komunikācijas zinātnē, politikas zinātnē un socioloģijā.
2018. gadā pirmo reizi tikai iegūt jauns zinātņu doktors juridiskajā zinātnē. (BSA)
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 8 zinātņu nozarēs aizstāvēja vairāk, savukārt 10 mazāk.
3 plānotās aizstāvēšanas tika atceltas.