2019.gadā Latvijā par 12 vairāk zinātņu doktoru kā iepriekš


DrClub apkopojis informāciju par pēdējo astoņu gadu 1690 aizstāvētiem zinātņu doktoriem Latvijas augstākās izglītības institūcijās.
Šogad pirmo reizi tika aizstāvēti 2 grādi programmās, kur iepriekš nav aizstāvēti grādi.
24 programmās šogad aizstāvēja vairāk nekā iepriekšējā gadā.
13 programmās šogad aizstāvēja vairāk mazāk vai tādu pašu skaitu.
24 programmās, kur iepriekš tika aizstāvēti grādi kalendārā gada laikā neviens nav aizstāvējis.
Jau 4 gadu neviens Latvijā nav aizstāvējis teoloģijas vai ģeoloģijas zinātņu doktoru grādus.